Dekoder alfabetu Morse’a z Arduino

Alfabet Morse’a był stosowany za czasów telegrafu. Kiedy jeszcze nie umieliśmy przesyłać głosu za pomocą kabli i fal radiowych. Dziś jeszcze stosuje się go w krótkofalarstwie. Tam, gdzie możliwości przesyłu głosu są za słabe ze względu na zakłócenia lub dużą odległość.

Alfabet Morse’a przedstawia wszystkie litery alfabetu i cyfry za pomocą kombinacji dwóch znaków – kropki i kreski. Kropka oznacza zwykle nadanie krótkiego sygnału, a kreska długiego. Sygnał może być przedstawiany w formie światła – stosowane w statkach na morzu, prądu w przewodzie – stosowane w telegrafie lub nadawanie fali radiowej – w radiostacji.

Napis Nettigo w kodzie Morse’a będzie wyglądał następująco:

-. . - - .. --. ---
N E T T I G O

Więcej o tym kodzie możesz dowiedieć się z Wikipedii

Nicola Cimmino stworzył dekoder alfabetu Morse’a z Arduino.

Ukłąd dekoduje fale dźwiękowe przedtsawiające kropki i kreski na litery i przesyła je przez Serial do komputera. Autor zastosował tam ciekawe algorytmy detekcji fal i dekodowania alfabetu, które opisał na stronie projektu.

Połaczenie układu jest proste. Mikrofon wraz ze wzmacniaczem podłaczony jest do wejścia analogowego A0. Do pinów 2, 3 podłączone są światła LED sygnalizujące wykrycie kropki lub kreski. Wyjściem Serial/USB zdekodowane litery wędrują do komputera.

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.