Arduino IDE 1.0.6

Arduino IDE w wersjach 1.0.x to to mniejsza wersja edytora do pisania programów dla Arduino. Obsługuje płytki Arduino wyposażone w procesor AVR. Czyli wszystkie podstawowe – UNO, Leonardo, Mini, Nano. Micro.

Po instalacji Teensyduino, ta wersja obsługuje też płytki Teensy.

Kilka dni temu wyszła wersja 1.0.6 Arduino IDE.

Zmiany w nim to głównie:

  • Poprawki do komunikacji USB – czyżby oczekiwana stabilność dla Leonardo?
  • Przeniesiono klasy Stream i Print z IDE 1.5 (służą one jako podstawy do obiektów Serial, Ethernet LiquidCrystal itp.)
  • Poprawiono kompatybilność bibliotek z wersją 1.5

Dla fanów płytek Teensy wyszła od razu wersja Teensyduino 1.20 RC4, która współpracuje z Arduio IDE 1.0.6.

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.