Arduino i telewizor

Nie wiem czy wiesz, ale Arduino może wyświetlać obraz na telewizorze. Nie trzeba do tego wcale rozbudowanego układu. Wystarczą 2 rezystory.


Obrazek pochodzi ze strony projektu TVOut

Z wyjścia układu wydostaje się sygnał Composite Video. Każdy współczesny telewizor powinien mieć takie wejście. W jednych jest w złączu Euro, a w innych na żółtym gnieździe Cinch.

Do wyświetlania obrazu służy biblioteka TVOut. Ma ona możliwość wyświetlania napisów, kształtów geometrycznych i obrazków.

To przykład, który wyświetla tekst wysyłany do Arduino przez Serial.

#include <TVout.h>
#include <pollserial.h>
#include <fontALL.h>

TVout TV;
pollserial pserial;

void setup()  {
  TV.begin(_PAL,184,72);
  TV.select_font(font6x8);
  TV.println("Serial Terminal");
  TV.println("-- Version 0.1 --");
  TV.set_hbi_hook(pserial.begin(57600));
}

void loop() {
  if (pserial.available()) {
    TV.print((char)pserial.read());
  }
}

W przykładach na stronie jest nawet gra Tetris, więc biblioteka pozwala na wiele eksperymentów.
Zamiast normalnego telewizora można podłączyć też małe telewizorki LCD wyprzedawane na targach w związku ze zmianą systemu. Dobrym wyjściem jest też podłączenie ekranu PS One Portable.