Agent nadaje, centrala odbiera. Agent już piąty dzień jedzie na pastylce 300 mAh i mamy nadzieję, że misję w polu jeszcze będzie kontynuował!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.