Uruchamianie modułów Bluetooth HC-05

Moduły HC-05 realizują wirtualny port szeregowy, komunikując się za pomocą standardu Bluetooth.

Od strony komputera obsługa jest bardzo prosta. Gdy moduł jest uruchomiony, wyszukujesz go wśród dostępnych urządzeń bluetooth, parujesz, wklepujesz PIN (domyślnie 1234) i otrzymujesz dostęp do nowego portu COM.

Moduł jest dostępny w różnych wersjach. Goła wersja to płytka drukowana z pinami na około w formacie SMD.

Płytka ta działa na zasilanie 3.3V i ma takie same poziomy napieć sygnałów logicznych.

Najczęściej spotykane są wersje przylutowane do adapterów z pinami i konwerterami do standardu 5V,

Mają one najczęściej wyprowadzenia:

 • 5V – zasilanie 5V
 • GND – masa zasilania
 • RXD – odbieranie danych – tym pinem dane szeregowe idą do modułu
 • TXD – wysyłanie danych – tym pinem moduł wysyła dane szeregowe
 • KEY – pin konfiguracji

Płytki zwykle mają też diodę LED sygnalizującą stan modułu. Gdy mruga ona szybko, moduł działa, ale nie jest połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Gdy mruga wolno moduł jest podłączony z innym urządzeniem, lub jest w trybie konfiguracji.

Konfigurowanie

Jeśli masz przewód/adapter USB->Serial FTDI, podłączasz:

 • 5V do 5V
 • GND do GND
 • RXD do TXD
 • TXD do RXD
 • KEY do 3.3V (ewentualnie do 5V)

Jeśli chcesz wykorzystać Arduino UNO jako programator z komputera:

 • Łączysz RESET z GND
 • 5V do 5V
 • GND do GND
 • RXD do RX (pin 0)
 • TXD do TX (pin 1)
 • KEY do 3.3V

Po uruchomieniu takiego zestawu dioda stanu powinna migać powoli.

Moduł w trybie konfiguracji komunikuje się z prędkością 38400 bodów, a standard końca linii to “rn” czyli CRLF. Tak należy skonfigurować program terminala.

Teraz możesz mu wydawać polecenia konfiguracji.

Spis poleceń AT modułu HC-05

Podstawowym poleceniem jest AT
Jeśli wpiszesz je do terminala i naciśniesz enter, terminal powinien odpowiedzieć napisem OK. Jeśli nic nie odpowiada, albo odpowiada napisem ERROR sprawdź dokładnie połączenia i konfigurację terminala.

Inne przydatne polecenia:

AT+NAME=“Nazwa modulu”
Ustawia nazwę modułu widoczną przy przeszukiwaniu sieci Bluetooth

AT+PSWD=“1234”
Ustawia kod PIN potrzebny przy parowaniu modułu.

AT+UART=predkosc,0,0
Ustawia prędkość z jaką będzie się komunikował port szeregowy.

Po konfiguracji wyłączasz wszystko, odłączasz sygnał KEY od 3.3V i ponownie włączasz. Teraz możesz sparować urządzenie z komputerem i spróbować przeprowadzić transmisje danych z nowym portem COM.

Używanie modułu

Jeśli chcesz by moduł komunikował się z kontrolerem w Arduino – podłączasz:

 • 5V z 5V
 • GND z GND
 • TXD z RX (pin 0)
 • RXD z TX (pin 1)

Teraz możesz za pomocą obiektu Serial wysyłać i odbierać dane przez moduł Bluetootch.

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.