Nowe OpenWRT dla Arduino Yun

OpenWRT to dystrybucja Linuksa działająca na płytce Arduino Yun. W nowej wersji (1.4.2) niewiele się zmieniło. Poprawiono kilka błędów i dodano repozytorium pakietów obsługujących alljoyn – “korpo-protokół” dla urządzeń Internet Of Things.

Aktualizuje się cały obraz systemu. Zatem po nim tracisz wszystkie ustawienia, doinstalowane pakiety i dane w pamięci płytki. Jeśli rozszerzałeś pamięć płytki na kartę SD, to też tracisz.TL;DR – Po aktualizacji wszystko konfigurujesz od nowa.

Zwykle aktualizacja polega na tym, że ściągasz plik zip ze strony Arduino:

OpenWRT dla Arduio Yun 1.4.2

Rozpakowujesz i wrzucasz do katalogu głównego karty microSD, której używasz w Yun.

Po uruchomieniu Yun na jego stronie głównej otrzymasz informację, że odnaleziono obraz nowego systemu i jak klikniesz przycisk to zostanie zaktualizowany. I tyle.

Aktualizacja trwa jakieś 3 minuty i w tym czasie mruga dioda WLAN na płytce.

Ja miałem pod górkę, bo nie mam pod ręką czytnika microSD. Mamy do czynienia z Linuksem. Wszystko można rozwiązać na 10 sposobów.

Zalogowałem się przez ssh do płytki. Użytkownik: root, hasło takie jakie nadałeś płytce na stronie głównej.

W w konsoli będą potrzebne polecenia wget i unzip. Jeśli ich nie masz to doinstalowujesz za pomocą opkg.

opkg update
opkg install wget
opkg install unzip

Następnie przechodzisz do katalogu karty SD.

cd /mnt/sd

I ściągasz tam zip obrazu systemu

wget -c http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip

Po ściągnięciu obraz trzeba rozpakować

unzip YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip

I usunąć plik zip. Bo nie będzie już potrzebny

rm YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip

Po wejściu na strone główną twojego Arduino Yun, zobaczysz że obraz jest gotowy do instalacji.

Tu moje logi.

root@Arduino:/mnt/sda1# wget -c http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/YunSysu
pgradeImage_v1.4.2.zip
--2014-09-05 14:41:13--  http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip
Resolving downloads.arduino.cc... 2607:f298:4:143:acce:55:0:1, 64.90.32.4
Connecting to downloads.arduino.cc|2607:f298:4:143:acce:55:0:1|:80... failed: Address family not supported by protocol.
Connecting to downloads.arduino.cc|64.90.32.4|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8867590 (8.5M) [application/zip]
Saving to: `YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip'

100%[======================================>] 8,867,590   37.0K/s   in 3m 47s

2014-09-05 14:45:01 (38.2 KB/s) - `YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip' saved [8867590/8867590]


root@Arduino:/mnt/sda1# opkg update
Downloading http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment.
Downloading http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/packages/Packages.sig.
Signature check passed.
root@Arduino:/mnt/sda1# opkg install unzip
Installing unzip (5.52-1) to root...
Downloading http://downloads.arduino.cc/openwrtyun/1/packages/unzip_5.52-1_ar71xx.ipk.
Configuring unzip.
root@Arduino:/mnt/sda1# unzip YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip
Archive:  YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip
  inflating: openwrt-ar71xx-generic-yun-16M-squashfs-sysupgrade.bin
root@Arduino:/mnt/sda1# rm YunSysupgradeImage_v1.4.2.zip

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.