Modem radiowy nRF24L01 – opis wyprowadzeń

Układ nRF24L01 dostarczany jest przez Nettigo na płytce adaptera z wbudowaną anteną. Płytka do działania wymaga podłączenia tylko kontrolera. Wymiary płytki to 1,55 cm na 2,9 cm.

Od spodniej strony płytki sygnały komunikacyjne wyprowadzone są na wtyk goldpin 2 rzędy po 4 piny.

Modem komunikuje się z kontrolerem za pomocą interfejsu SPI, który można znaleźć w niemal każdym kontrolerze.

Znaczenie sygnałów:

  • VCC – zasilanie – od 1,9 do 3,3 V
  • GND – masa
  • MOSI – wejście danych szeregowych SPI
  • MISO – wyjście danych szeregowych SPI
  • SCK – zegar danych (zatwierdza każdy bit danych) SPI
  • CSN – stan niski na tym pinie sygnalizuje, że to właśnie z tym układem kontroler chce się komunikować
  • CE – sygnał aktywujący nadawanie lub odbiór. W trybie odbioru stan wysoki sygnalizuje, że chce się odbierać. W trybie nadawania impuls wysyła jedną paczkę danych.
  • IRQ – wyjście przerwania. Robi impuls o stanie niskim, kiedy dane czekają na odbiór lub kiedy dane zostały prawidłowo wysłane

W kolejnym wpisie podłączę płytkę do Arduino i wyślę pakiet danych.

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.