Arduino IDE 1.5.8

Pojawiło się nowe Arduino IDE w gałęzi 1.5 (tej głównie dla Arduino DUE i YUN).

Przetłumaczyłem wprowadzone zmiany ze strony Arduino:

ARDUINO 1.5.8 BETA – 2014.10.01

[środowisko programistyczne]
* Znajdź/Zastąp działa na wielu zakładkach na raz (Erwin Ried, Fulvio Ieva)
* Naprawione złe działanie “Zastąp”, kiedy w polu “Znajdź” jest pusto (Fulvio Ieva)
* Dużo zmian w trybie poleceń tekstowych konsoli (Matthijs Kooijman)
* Kursor się nie przemieszcza gdy włączysz opcję autoformatowania kodu

[biblioteki]
* SPI: dodano transakcyjne API (Paul Stoffregen)
https://github.com/arduino/Arduino/pull/2223
https://groups.google.com/a/arduino.cc/forum/#!msg/developers/TuZLfjeZjDI/6deNjw3Y9m4J
* FileIO bridge: naprawiono złą wartość zwracaną przez File::size() kiedy rozmiar pliku przekraczał 32768
* Zaktualizowano Temboo to najnowszej wersji
* Zaktualizowano/naprawiono przykładowe programy

[rdzeń]
* sam: Operatory “new” i “delete” nie zabierają już 50Kb biblioteki stdclib
* Poprawiono implementacje wewnętrzych funkcji kompilatora gcc (__cxa_guard_*) (Alexey Guseynov)
* Naprawiono problem wgrywania programów do Leonardo (i na innych płytkach zależnych od kontrolera mega32u4)
* Małe udoskonalenia klasy String (Matthijs Kooijman)
* Poprawiono wskazywanie ilości dostępnej pamięci Flash na płytce mega2560 (Leonardo Milani, Arnav Gupta)
* sam: usunięto nieużywane puste makro digitalPinToTimer(..) (Bill Perry)

Poniższe funkcje dodano także w Arduino IDE 1.0.6:

[rdzeń]
* avr: Dodano pustą funkcję atexit() biblioteki cstdlib (Christopher Andrews)

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.