5 Dni z przekaźnikiem Nettigo – Dzień 2 – Arduino

Dziś będzie o tym jak podłączyć moduł przekaźnika Nettigo do Arduino i jak go programować.

Podłączenie jest bardzo proste.

  • Wyprowadzenie Vcc podłączyłem do POWER 5V w Arduino
  • Wyprowadzenie GND podłączyłem do GND w Arduino
  • Wejście IN podłączyłem do pinu cyfrowego 2 w Arduino

Z drugiej strony podłączam przekaźnik jak włącznik w jeden z przewodów zasilających urządzenie.

Programowanie jest jeszcze łatwiejsze.

void setup()
{
  pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(10000);
}

Program włącza i wyłącza przekaźnik co 10 sekund.
Funkcja pinMode(2, OUTPUT); ustawia pin 2, do którego podłączyłem przekaźnik jako wyjście.

Funkcja digitalWrite(2, HIGH); ustawia pin 2 w stan wysoki – przekaźnik zostaje włączony i będzie przewodził prąd.

Funkcja digitalWrite(2, LOW); ustawia pin 2 w stan niski – przekaźnik zostaje wyłączony i nie przewodzi prądu.

Podłączenie większej ilości przekaźników też nie stanowi problemu.

Piny zasilania Vcc i GND podłączasz do tych samych pinów co poprzedni moduł. Natomiast pin sterujący IN podłączasz do kolejnego wolnego pinu cyfrowego. W moim przypadku podłączyłem moduły do pinów 2 i 3.

void setup()
{
  // Ustawianie pinow przekaznika na wyjscie
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  
  // Ustawienie szybkosci portu szeregowego
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  // Sprawdzanie czy cos odebralem
  if (Serial.available())
  {
    // odbieranie numeru pinu i stanu
    int pin = Serial.parseInt();
    int mode = Serial.parseInt();
    
    // sprawdzaie czy numery sa prawidlowe
    if (pin > 3 || pin < 2 || mode > 1 || mode < 0)
    {
      Serial.println(F("ERROR"));
      return;
    }
    
    // ustawiaie pinow
    digitalWrite(pin, mode);
    Serial.println("OK");
  }
}

Drugi program przykładowy pozwala sterować dwoma przekaźnikami wysyłając im komendy z komputera przez Monitor Portu Szeregowego.

Gdy wpiszesz do monitora 

2 1

To włączy się urządzenie podłączone do do przekaźnika na pinie 2.

Gdy wpiszesz do monitora

2 0

To wyłączysz to urządzenie.

To samo możesz robić z przekaźnikiem ma pinie 3.

Teraz możesz tworzyć urządzenia sterowane przez Arduino. Możesz sterować je radiowo przez moduły radiowe, albo XBee. Możesz sterować przez sieć za pomocą Ethernet Shielda. Możesz też zrobić wyłącznik zmierzchowy z fotorezystorem. Wszystko zależy od twojej wyobraźni.

Jeśli nie wiesz jak coś zaprogramować, pytaj śmiało w komentarzach.

sprae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.