Nowy, rozszerzony StarterKit

Od dziś wszystkie sprzedawane Starter Kity mają dwa nowe elementy – potencjometr montażowy 10k oraz cyfrowy czujnik temperatury DS18B20.

Opisy produktów jeszcze nie wszędzie to uwzględniają, ale każdy Starter Kit obecnie będzie miał te dwa nowe elementy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.