Mikrokontroler ATtiny4313 w obudowie DIP20

Mały mikrokontroler ATtiny4313 w obudowie DIP20.

* pamięć flash 4 kB
* RAM 256 B
* 3 liczniki
* zasilanie 1.8V-5.5V
* maksymalna częstotliwość pracy 20 MHz
* rdzeń AVR http://dlvr.it/3RPfXC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.