Bezdotykowy czujnik temperatury TMP006 – I2C

TMP006 to czujnik temperatury, ale działający na odległość – by zmierzyć temperaturę korzysta z promieniowania IR wydzielanego przez badany obiekt. Interfejs I2C, zasilanie od 3.3V do 5V. Szyna I2C też akceptuje takie napięcia.

Układ dostępny jest tylko w miniaturowych obudowach BGA, więc ten adapter jest dużym ułatwieniem w prototypowaniu.

Badanie temperatury tą metodą wymaga by badany obiekt emitował dostatecznie dużo promieniowania. Niektóre materiały nie nadają się do takiego badania (np polerowane aluminium). W takim wypadku można pomalować obiekt farbą, powinno pomóc. Również odległość od obiektu nie może być zbyt duża. Jako ogólną zasadę można przyjąć, by odległość była nie większa niż połowa średnicy badanego obiektu.

Proszę się zapoznać ze szczegółowymi informacjami w TMP006 User Guide, by dowiedzieć się, czy czujnik spełni wymogi Twojego projektu. http://dlvr.it/45GSY8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.