Imponujące – 8-mio bitowy komputer zrobiony z podstawowych układów logicznych. Wejście – klawiatura 208×240 pikseli monochromatycznego obrazu, 64k pamięci. Człowiek w ogólniaku to zrobił w wolnym czasie 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.