Arduino UNO lub Mega a Linux

Jak wiadomo, w obecnym firmware ATmega8u2 (czyli nowym układzie odpowiedzialnym za komunikację z komputerem przez USB) jest błąd skutkujący w niemożności wgarnia szkicu jeżeli na komputerze działa Liniux.

Od jakiegoś już czasu, jeżeli ktoś poprosi (najlepiej w polu Informacje dodatkowe podczas składania zamówienia) dostanie wgrany nowy firmware likwidujący ten błąd. Oczywiście Arduino będzie dalej działać z Windowsem.

Po czym poznać, że zostało wgrane poprawione firmware? Po pierwsze – pudełko z Arduino jest otwarte, a po drugie jest wgrany inny szkic. Każde Arduino ma na sobie domyślnie szkic Blink, który gasi i zapala diodę LED na płytce co jedną sekundę. Kod wgrywanego przez Nettigo szkicu wygląda tak:

/*

  Blink

  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 

  This example code is in the public domain.

 */void setup() {        

  // initialize the digital pin as an output.

  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:

  pinMode(13, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

}void loop() {

  digitalWrite(13, HIGH);  // set the LED on

  Serial.println("HIGH");

  delay(2000);       // wait for a second

  digitalWrite(13, LOW);  // set the LED off

  Serial.println("LOW");

  delay(1000);       // wait for a second

}

Różnica jest taka, że po włączeniu zasilania dioda będzie zapalać się na dwie sekund i gasnąć na jedną. Również na porcie szeregowym będzie można obserwować za każdym razem odpowiednią informację.

Jeżeli tak się zachowuje wasze Arduino, znaczy się że firmware zostało zaktualizowane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.